Bliv klimavenlig

Vi er et grønt brand.

PLANT-NOW er et selvstændigt brand under GLOBAL CLIMATE INSTITUTE. Vi er et verdensomspændende initiativ og engagere os i klimaprojekter over hele kloden, lige fra beskyttelse af verdens regnskove, reetablering af skov og naturområder, udvikling og igangsættelse af vedvarende energikilder og grønne projekter, ligesom vi beskæftiger os med CO2 neutralisering og beskyttelse af verdenshavene.

Vi er politisk uafhængige og vores filosofi er forankret i troen på at klodens miljø og klimaproblemer hverken kan, eller vil, blive løst alene på et politisk plan, men snarere af de mange stemmer som rejser sig fra alle verdens lande, uagtet religiøse og politiske overbevisninger. Vi anskuer det som en selvfølgelighed at alle tager del i og ansvar når det gælder reetableringen af klodens regnskove og naturområder, så den klimamæssige balance kan genskabes på vores fælles jord.

PLANT-NOW er et globalt projekt som har til formål at promovere og skabe nye grønne innovative løsninger og klimaprojekter over hele kloden. Vi er af den holdning, at dette alene er realistisk med et globalt engagement og derfor findes vores projekter i alle verdens hjørner. Vores hovedkontor er placeret i København, Danmark, en af verdens førende nationer når det gælder nye grønne innovative løsninger på et globalt klimaproblem.

Vores kunder spænder fra globale brands til nationale selskaber og private.

Validering.

Global Climate Institute valideres af Ernst & Young Climate Change & Sustainability Services.
Læs den seneste validering her .

Gør dit firma, dine medarbejdere eller dig selv KLIMAVENLIG.

Den nemmeste og mest effektive måde at neutralisere dit firmas CO2 udledning på.

Neutraliser dine medarbejderes CO2 udledning i et internationalt certificeret klimaprojekt og vær med til at bekæmpe klimaforandringer.

DKK 996,00/År

EUR 131,00/År

Neutraliser din virksomheds CO2 udledning på transport i et internationalt certificeret klimaprojekt og vær med til at bekæmpe klimaforandringer.

DKK 496,00/År

EUR 65,00/År