Amazon rainforest

KLIMAPROJEKTER & CO2 NEUTRALISERING
I 2020 OG 2021

REDD PROJEKTET RMDLT PORTEL-PARÁ

Projektet er placeret i Amazonas, den største tilbageværende regnskov på kloden. Regnskoven i Amazonas er verdenskendt for den enorme biodiversitet, hjemsted for op til 10 % af alle klodens arter, inklusiv de mange truede dyre og plantearter, hvis eksistensgrundlag er helt afhængig af regnskovens overlevelse.

REDD projektet Portel-Pará arbejder målrettet på at forhindre skovrydning i regnskoven, hvilket er en realitet grundet handel med træ og tømmer samt udvidelse af græsarealer til kvæg og landbrug. Projektet forventes at kunne forhindre op mod 22 millioner tons udledning af CO2 og andre drivhusgasser over en periode på 40 år. Målsætningen vil blive opnået gennem en stringent overvågning og håndhævelse samt etablering af dedikeret områder som “private conservation reserves”. Fra år 2012 er projektet opjusteret og blevet forbedret overvågningsmæssigt, ved at engagere, oplære og ansætte lokalbefolkningen i håndhævelse og kvalitetssikring.

Projektområdet dækker et areal på 177,899.5 hektar fordelt på 17 privatejede grundstykker, eller “Glebas”, hvilket samlet set udgør en total på 194,402.8 hektar i kommunen Portel, placeret i Portel Micro regionen. Lokalbefolkningen er hovedsageligt sammensat af bosættere, også kaldet “Ribeirinhos”, som lever langs floder og mindre vandløb kaldet ”igarapés”. Området huser ingen oprindelige indianerstammer eller samfund.

PROJEKTET ER PLACERET I ET EKSTREMT VIGTIGT BIODIVERSITETSRIGT OMRÅDE

Ifølge det Brasilianske Miljø Ministerium, er projektet etableret i et område med stor biodiversitet og en overflod af mangfoldighed for et væld af arter, ikke kun betydningsfulde for hele økosystemet, men også for socioøkonomiske sorter som paranødder og andre træsorter.

Hele området huser derudover også et væld af dyrearter som pattedyr, fugle, krybdyr og fisk. De kritiske truede primater Cebuskaapori (Ka’aporCapuchin) og Chiropotessatanas (Sortskægget Saki) samt Leopardustigrinus (Dværgtigerkat) og Pteronurabrasiliensis (kæmpeodder) er truet på deres eksistens. Andre truede dyrearter inkluderer Mymecophagatridactyla (Kæmpe myresluger) og Priodontesmaximus (kæmpe bæltedyr).

GODKENDT TIL CCB STANDARDS SECOND EDITION, CLIMATE ADAPTATION & BIODIVERSITY GOLD LEVEL

VCS garantere gennemsigtighed og nøjagtighed af CO2 måling og CCB garantere positiv og målbar social og miljømæssige forbedringer og resultater. The Gold Level Award er en yderligere garanti for exceptionel social og miljømæssige resultater på projektet.

Projektets hovedmål og aktiviteter:

 • Træning og oplæring i skov og biodiversitets overvågning og organisering af selvsamme.
 • Forbedring og udvikling af lokalsamfundets organisatoriske forudsætninger.
 • Tilbyde juridisk bistand for jord besiddelser og sikrer miljø og klima hensyn.
 • Arbejde for at overtage rettigheder af jordareal fra regeringsejede skovområder.
 • Formidle kapacitetsopbygning inden for skovlandbrug, teknikker og projekter.
 • Formidle kapacitetsopbygning for forbedret og mere effektive komfurer med fokus på bæredygtighed.
 • Formidle og opbygge udviklingen af mindre bæredygtige entrepriser.
 • Formidle kapacitetsopbygning for kvægbønder indenfor projektområdet.

Sociale og bæredygtige fordele:

 • Stimulere og udvikle arbejdspladser inden for skovbrug og management.
 • Træning og oplæring i skovudvikling og management.
 • Support og støtte til kritiske biodiversitetsområder og levesteder.