Hvordan

HVORDAN?

Over hele kloden er der en stigende bekymring over jordens klimaforandringer og global opvarmning. PLANT NOW er et globalt initiativ og en platform som bekæmper klimaforandringernes grundlæggende problemstilling ved at gøre kloden grønnere og hjælpe dens beboere med at opnå en klimavenlig profil og neutralisere deres CO2 aftryk.

Hvad er det præcis vi gør?

Vi neutraliser dit CO2 aftryk ved at deltage i internationale certificerede klimaprojekter. Derudover planter vi træer for at bekæmpe global opvarmning. Som kunde bliver du klimavenlig og CO2 neutral, da du vil neutralisere flere emissioner end dit faktiske CO2 aftryk.

Hvorfor planter vi træer?

Vi tror på træer! Træer er også den mest effektive måde at bekæmpe global opvarmning, da et træ i dets levetid kan binde betydelige mængder CO2. Dette er årsagen til at vi forærer træer til alle vores kunder, naturligvis uden omkostninger. Kundernes CO2 aftryk neutraliseres via internationale certificerede klimaprojekter, og de plantede træer er blot ekstra bonus til de kommende generationer, så vi efterlader dem en lidt grønnere verden. Der plantes et træ pr. kunde.

Hvad er CO2 aftryk?

CO2 aftryk er den mængde CO2 emissioner som udledes via et individ, et firma eller et produkt. Der udregnes og neutraliseres på beregninger, ud fra hvad et individ i gennemsnit udleder af emissioner årligt jf. EU’s beregninger.

Hvad betyder Klimavenlig?

Hvis du neutraliserer mere CO2 end du udleder, er du klimavenlig. Derudover vil du være med til at støtte grønne klimaprojekter rundt omkring på kloden og plante træer til gavn for det globale klima og kommende generationer.

Har i respekterede partnere?

Ja, det har vi. PLANT NOW bakkes op af et stigende antal engagerede verdensborgere fra alle verdenshjørner. Derudover tæller vores kunder nogle af verdens største brands og selskaber. Vores projekter er af højeste international standart og træerne plantes i samarbejde med WeForest, en af verdens førende græsrodsbevægelser inden for træbeplantning.

Hvordan kan jeg være sikker på i gør som i siger?

Gennemskuelighed og åbenhed er vigtigt for os, så vi gør altid vores bedste for at sikrer os at alle data kan findes på vores hjemmeside. Vi offentliggør detaljerede data vedrørende vores projekter og samarbejdspartnere. Såfremt der måtte være data som du ikke kan finde på vores site, hører vi gerne fra dig.

Hvordan ved jeg det er den rigtige mængde CO2 som neutraliseres?

Når du vælger en pakke, om det så er ”Transport”, ”Medarbejdere”, ”Personlig” eller ”Familie”, er beregningen lavet ud fra en gennemsnitlig udledning af CO2 på et individ. Dette betyder i teorien at nogle vil neutralisere væsentligt mere CO2 end de udleder, ligesom andre vil neutralisere mindre. Alt i alt, vil der blive neutraliseret mere CO2 end det faktiske, da der altid lægges en buffer ind.

Hvordan vælger vi projekterne?

Vi vælger projekter ud fra den højeste verificering fra tredjepart og er fuldt ud afhængig af viden og ekspertise fra verdens førende forskere på klimaområdet.

Hvor ofte neutralisere i CO2?

Af kosteffektive hensyn og af administrationsmæssige årsager, neutralisere vi kundernes CO2 i første kvartal en gang årligt. Dette faktum gør at vi kan samle større volumen og udøve større gennemslagskraft i større projekter. I realiteten betyder dette også at visse kunder deltager i op til et år i initiativet, før deres faktiske CO2 neutraliseres, mens andres CO2 udledning neutraliseres forholdsvis hurtigt.

Kan jeg selv vælge hvilke projekter jeg støtter?

Nej, du deltager i samme projekt som andre, grundet kosteffektive hensyn. Virksomheder kan dog få skræddersyede projekter.

Hvordan er økonomien og hvor meget til PLANT NOW?

Det er helt afhængig af hvilken løsning der vælges. Mindre løsninger genererer i princippet intet overskud, hvor større løsninger efterlader en andel som kan investeres i nye grønne projekter og skabe opmærksomhed omkring initiativet. Vi prøver at gøre vores bedste for at generere et overskud.

Hvilken forskel gør jeg for det globale klima?

Du vil gøre en stor mærkbar forskel. Dit CO2 aftryk vil blive neutraliseret og du vil plante træer til gavn for de kommende generationer. Du vil tage del i en grøn bevægelse som vil ændre verden, støtte grønne klimaprojekter og skabe bæredygtighed. Projekterne vil hjælpe udviklingslande med vedvarende energikilder, forbedret og rent drikkevand samt skabe jobs og velfærd. Så ja, du vil gøre en utrolig stor forskel.

Kan jeg få fradrag for dette?

Ja – som virksomhed, men ikke som privat desværre. Men du vil gøre en enorm forskel for de kommende generationer.