Hvordan

HVORDAN?

Folk over hele kloden er i stigende omfang bekymret over jordens klimaforandringer og global opvarmning. PLANT NOW er et globalt initiativ og en platform som bekæmper klimaforandringernes grundlæggende problemstilling ved at gøre kloden grønnere og hjælpe dens beboere med at opnå en klimavenlig profil og neutralisere deres CO2 aftryk.

Hvad er det præcis vi gør?

Vi neutraliserer dit CO2 aftryk ved at deltage i FN regulerede REDD projekter, verificeret via VCS – Verified Carbon Standard. Derudover planter vi træer for at bekæmpe global opvarmning. Med et PLANT NOW abonnement bliver du klimavenlig og CO2 neutral, da du vil neutralisere flere emissioner end dit faktiske CO2 aftryk.

Hvorfor planter vi træer?

Vi tror på træer! Træer er også den mest effektive måde at bekæmpe global opvarmning og neutralisere CO2 på, da et træ i dets levetid kan binde betydelige mængder CO2. Dette er årsagen til at vi forærer træer til alle vores abonnenter, naturligvis uden omkostninger. Abonnenternes CO2 aftryk neutraliseres via FN regulerede REDD projekter, så CO2 neutraliseringen som sker gennem de plantede træer, er blot ekstra bonus til de kommende generationer, så vi efterlader dem en lidt grønnere verden. Der plantes 2 træer per abonnement.

Hvad er CO2 aftryk?

CO2 aftryk er den mængde CO2 emissioner som udledes via et individ, et firma eller et produkt. Der udregnes og neutraliseres på beregninger, ud fra hvad et individ i gennemsnit udleder af emissioner årligt.

Hvad betyder Klimavenlig?

Hvis du neutraliserer mere CO2 end du udleder, er du klimavenlig. Derudover vil du være med til at støtte grønne klimaprojekter rundt omkring på kloden og plante træer til gavn for det globale klima og kommende generationer.

Hvorfor er det et abonnement?

Det er klart den mest kosteffektive model at håndtere initiativet på månedligt basis. Det sagt, så er du altid mere end velkommen til at vælge en årlig løsning, frem for en månedlig indbetaling, såfremt dette ønskes.

Har i respekterede partnere?

Ja, det har vi. PLANT NOW bakkes op af et stigende antal engagerede verdensborgere fra alle verdenshjørner. Derudover tæller vores kunder nogle af verdens største brands og selskaber. Vores projekter er af højeste international standart i et FN reguleret REDD program, verificeret af verdens førende GHG program, VCS – Verified Carbon Standard og træerne plantes i samarbejde med WeForest, en af verdens førende græsrodsbevægelser inden for træbeplantning.

Hvordan kan jeg være sikker på i gør som i siger?

Gennemskuelighed og åbenhed er vigtigt for os, så vi gør altid vores bedste for at sikrer os at alle data kan findes på vores website. Vi offentliggør detaljerede data vedrørende vores projekter, partnere og træplantnings sites inklusive GPS koordinater. Såfremt der måtte være data som du ikke kan finde på vores site, høre vi gerne fra dig.

Hvordan ved jeg det er den rigtige mængde CO2 som neutraliseres?

Når du vælger en pakke, om det så er ”Transport”, ”Personlig” eller ”Familie”, er beregningen lavet ud fra en gennemsnitlig udledning af CO2 på et individ. Dette betyder i teorien at nogle vil neutralisere væsentligt mere CO2 end de udleder, ligesom andre vil neutralisere mindre. Alt i alt, vil der blive neutraliseret mere CO2 end det faktiske, da der altid ligges en buffer ind, ligesom den CO2 som bindes via de plantede træer generere en yderligere score.

Hvordan vælger vi projekterne?

Vi vælger projekter ud fra den højeste verificering fra tredjepart og er fuldt ud afhængig af viden og ekspertise fra verdens førende forskere på klimaområdet.

Hvor ofte neutralisere i CO2?

Af kosteffektive hensyn og af administrationsmæssige årsager, neutralisere vi abonnenternes CO2 en gang årligt. Dette faktum gør at vi kan samle større volumen og udøve større gennemslagskraft i større projekter. I realiteten betyder dette også at visse abonnenter deltager i op til et år i initiativet, før deres faktiske CO2 neutraliseres, mens andres CO2 udledning neutraliseres forholdsvis hurtigt.

Kan jeg selv vælge hvilke projekter jeg støtter?

Ja som firma kan du, men som privat person deltager du i samme projekt som andre, grundet kosteffektive hensyn. Det sagt, så vælger du selv hvor dine træer skal plantes.

Hvordan er økonomien og hvor meget til PLANT NOW?

Det er helt afhængig af hvilket abonnement som vælges. Små abonnementer genererer i princippet intet overskud, hvor større abonnementer efterlader en andel som kan investeres i nye grønne projekter og skabe opmærksomhed omkring initiativet. Vi prøver at gøre vores bedste for at generere et overskud.

Hvilken forskel gør jeg for det globale klima?

Du vil gøre en stor mærkbar forskel. Dit CO2 aftryk vil blive neutraliseret og du vil plante træer til gavn for de kommende generationer. Du vil tage del i en grøn bevægelse som vil ændre verden, støtte grønne klimaprojekter og skabe bæredygtighed. Projekterne vil hjælpe udviklingslande med vedvarende energikilder, forbedret og rent drikkevand samt skabe jobs og velfærd. Så ja, du vil gøre en utrolig stor forskel.

Kan jeg få fradrag for dette?

Nej desværre. Men du vil gøre en enorm forskel for de kommende generationer.