INDIEN

REETABLERING AF TÅGESKOVEN KHASI HILLS

PROJEKTET

I Indiens Meghalaya provins ligger “The wettest place on earth”, tågeskovene ved Khasi Hills. Regionen er præget af rig biodiversitet, hellige skove, ældgamle sten monolitter og mindre Khasi samfund. Området er kraftigt truet af nedbrydning og skovrydning. Projektet går ud på at bekæmpe skovrydning og reetablere skovområderne til gavn for både lokalbefolkning, natur og det globale klima.
Projektet har foruden en reetablering af de naturlige skovområder, også det formål at skabe bæredygtig levevis og økonomi for lokalbefolkningen, så områdets biodiversitet og Khasi samfund kan blomstre i fællesskab. Der arbejdes tæt sammen med lokalbefolkningen for at finde bæredygtige løsninger, så skovrydning til brænde og energibehov erstattes af energieffektive ovne og riskogere til områdets 5000 familier. En ændring af landbrugsteknikker og adfærd er en vigtig del af projektet.

HVORFOR KHASI HILLS?

Khasi folket er traditionelt set knyttet tæt til områdets skove og de er afhængige af tågeskovene for brænde, medicin, mad og bolig. Khasi folket værdsætter skovene for deres rolle i beskyttelsen af floder, vandløb og dyreliv, ligesom de tildeler dem spirituel betydning.
Khasi folket er truet og risikere at miste deres levested, da skovene fældes for brænde, kul og græsmarker til kvæg. Meghalaya provinsens tågeskovene har international betydning, anerkendt som værende et af verdens vådeste områder og et biodiversitets “Hotspot”.

PROJEKTETS MÅLSÆTNING

• Reetablering af oprindelige skovområder
• Øget CO2 binding
• Skabe økonomisk udvikling
• Udbrede ligestilling og kvindeligt lederskab
• Jordbundsbeskyttelse
• Udvidelse af skovområde
• Udvidelse af levesteder for truede og fredede dyrearter

CO2 GEVINSTEN

I East Khasi Hills er den totale above-ground biomasse estimeret til et gennemsnit på 104 tons CO2 per hektar over en periode på 20 år. Tallene er baseret på en on-site måling i år 2017 via målinger og metoder kompatibel med REDD+.

PARTNER PÅ PROJEKTET

Global Climate Institute

I SAMARBEJDE MED WEFOREST

Lokation

East Khasi Hills, Meghalaya state
GPS: 25°24’20.08″N/91°39’28.45″E

Træsorter

 • Alnusnepalensis
  Castanopsisindica
  Exbucklandiapopulnea
  Myricaesculenta
  Pinuskesiya
  Prunusnepalensis
  Schimakhasiana

Gevinst

Bevarelse af biodiversitet

Bevarelse af biodiversitet

Bekæmpelse af klima forandringer

Bekæmpelse af klima forandringer

Styrkelse af lokal økonomi

Styrkelse af lokal økonomi

Bekæmpelse mod erosion

Bekæmpelse mod erosion

Klimatilpasning

Klimatilpasning