ZAMBIA

REETABLERING AF SKOVOMRÅDER
I SAMARBEJDE MED LOKALE FARMERE

PROJEKTET

Luanshya distriktet er Zambias mest befolkede område, hvilket har skabt ekstrem skovrydning og ødelæggelse af regionens skovområder. Projektet har til formål at genskabe Miombo woodlands gennem et tæt samarbejde med lokale farmere som introduceres for bioenergi og honningproduktion. Projektet støtter lokale landbrug og farmere i at gendanne og udvide skovområderne som hastigt forsvinder i hele regionen.
De lokale landmænd høster fordele som højere indkomst, efteruddannelse og differentiering af jobs, ligesom projektet skaber forbindelse mellem landmænd og private firmaer. Derudover arbejdes der målrettet på at skabe lokalt ejerskab af jordarealer, så fremtidsperspektiverne sikres for både bæredygtighed, reetablering og indkomst.

HVORFOR ZAMBIA?

I Zambia er fattigdom og miljøødelæggelser tæt forbundet. Zambia er et af verdens fattigste lande og har tilmed en af verdens højeste rater af skovrydning. I Copperbelt provinsen blev utallige minearbejdere tvunget ud i kul produktion i forbindelse med lukningen af landets mineindustri, hvilket har skabt et forøget pres på klimaet.
Projektet arbejder målrettet på at reetablere Miombo woodlots som har været hårdt udsat, ligesom bæredygtig, socialøkonomisk udvikling og grønne alternativer til kul promoveres og støttes. Navngivet efter de dominerende egetræsagtige miombo træer, er Miombo woodland et stykke unik afrikansk naturområde og et vigtigt levested for dyrelivet.

PROJEKTETS MÅLSÆTNING

• Reetablere oprindeligt Miombo woodlots på landbrugsområder
• Promovere bæredygtig udvikling
• Udvikle bæredygtigt skovbrug
• Skabe økonomisk udvikling
• Jordbundsbeskyttelse
• Forøgelse af skovområder

CO2 GEVINSTEN

I Copperbelt provinsen kan den totale above-ground biomasse i Miombo woodlands binde et gennemsnit på 145.4 tons CO2 per hektar, baseret på en periode over 20 år.

PARTNER PÅ PROJEKTET

Global Climate Institute

I SAMARBEJDE MED WEFOREST

Lokation

The Luanshya district, Copperbelt province
GPS: 13 05.405S/28 24.032E

Træsorter

 • Albizia spp.
  Brachystegia spp.
  Combretum spp.
  Isoberlinia spp.
  Julbernardiapaniculata
  Pinusoacarpa
  Pterocarpusangolensis

Gevinst

Bevarelse af biodiversitet

Bevarelse af biodiversitet

Bekæmpelse af klima forandringer

Bekæmpelse af klima forandringer

Styrkelse af lokal økonomi

Styrkelse af lokal økonomi

Bekæmpelse mod erosion

Bekæmpelse mod erosion

Klimatilpasning

Klimatilpasning